Hạt nhựa kỹ thuật

thông tin liên hệ
Mr. Trần Tuấn Vũ
Trưởng phòng kinh doanh - 0978 553 860

Hạt nhựa PS

Hạt nhựa GPPS 147F
Hạt nhựa GPPS 147F
Hạt nhựa GPPS 158K
Hạt nhựa GPPS 158K
Hạt nhựa GPPS 158K
Hạt nhựa GPPS 158K
Hạt nhựa GPPS 525N Formosa
Hạt nhựa GPPS 525N Formosa
Hạt nhựa HIPS 8250
Hạt nhựa HIPS 8250
Hạt nhựa HIPS 8250
Hạt nhựa HIPS 8250
Hạt nhựa GPPS 525N Kaofu
Hạt nhựa GPPS 525N Kaofu
Hạt nhựa GPPS 550N
Hạt nhựa GPPS 550N
Hạt nhựa GPPS 5250
Hạt nhựa GPPS 5250
Hạt nhựa HIPS 476L
Hạt nhựa HIPS 476L